Balans in veilig en gezond werken.

Arbomanager voldoet aan privacywetgeving

Met de ondersteuning van Arbomanager kunt u rekenen op een optimale borging en beveiliging van privacy gegevens.

Enige tijd geleden raakten een aantal arbodiensten in opspraak omdat zij medische gegevens aan werkgevers gegeven zouden hebben. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan.

Arbomanager voldoet aan de eisen die privacywetgeving voorschrijft. Alleen de vaste onafhankelijke bedrijfsarts heeft toegang tot het medisch dossier en heeft beroepsmatig geheimhoudingsverplichting. De privacy gegevens die in het  verzuimregistratiesysteem staan zijn optimaal geborgd. Het systeem is beveiligd volgens de internationale ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging.

Met Arbomanager bent u verzekerd van optimale borging en beveiliging van privacy gegevens!

Meer informatie over verzuimmanagement Arbomanager