Voldoe met Arbomanager aan de maatwerkregeling Arbowet

Maatwerkregeling Arbowet

Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dat kan door een arbodeskundige (maatwerkregeling) of door een arbodienst (vangnetregeling).

Wanneer u als bedrijf zelf uw verzuimmanagement wilt regelen kan dat volgens de verplichtingen van de maatwerkregeling. Naast de deskundige ondersteuning door een arbodeskundige dient ten minste één bedrijfsarts beschikbaar te zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundigonderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen.  Ook bent u volgens de Arbowet verplicht zich te laten ondersteunen bij de toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief het Plan van Aanpak.

Met ondersteuning van Arbomanager voldoet u aan de verplichtingen van de Arbowet rond de maatwerkregeling en voert u zelf de regie over uw verzuimmanagement.

Ga naar uitgebreide informatie over de arbowet en maatwerkregeling