Balans in veilig en gezond werken.

LET OP: een ongeval kan ook op uw school plaatsvinden!

Net even die drempel gemist, het opstapje niet gezien of iets te enthousiast over dat wel erg gladde stuk vloer gehold? Een ongeval zit in een klein hoekje en kan nare gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Situaties waar u gemakkelijk mee te maken kunt krijgen.

Uit onderzoek van Arbomanager onder bijna 900 scholen en bijna 200 schoolbesturen in heel Nederland blijkt dat bij ruim 20% van de scholen geen actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aanwezig is of dat het plan van aanpak ontbreekt.

De RI&E én het plan van aanpak zijn een verplichting uit de Arbowet. Wanneer de Inspectie SZW een bezoek brengt zult u bij het ontbreken van de RI&E een schriftelijke waarschuwing krijgen en/of een eis tot naleving. Volgt u dit niet op binnen de gestelde termijn dan zal een bestuurlijke boete volgen.

Actief bezig zijn met veiligheid en gezondheid is niet alleen een verplichting, het is goed voor uw medewerkers, het imago van de organisatie, waarschijnlijk neemt het ziekteverzuim af en het biedt de kans om de risico’s op verzuim beter in kaart brengen.

Vaak gehoord bij Arbomanager is dat de RI&E als een administratieve last wordt ervaren en dat scholen lang niet altijd het nut er van inzien. Goed uitgevoerd en gedragen door de organisatie is het echter een zeer waardevol instrument die een belangrijke bijdrage kan leveren in de preventie van verzuim.

Is de RI&E bij uw organisatie niet actueel, niet aanwezig of ontbreekt het plan van aanpak? Laat Arbomanager contact met u opnemen om een voorstel te doen of vraag onze RI&E informatiebrochure aan.

Beschikt uw organisatie over meer dan 25 medewerkers en maakt u geen gebruik van het erkende RI&E instrument met toetsingsvrijstelling, dan voert Arbomanger ook graag de verplichte toetsing voor u uit.