Balans in veilig en gezond werken.

Lichte daling verzuim Voortgezet Onderwijs

De voorlopige verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs zijn bekend. Hieruit blijkt dat het verzuim in 2012 licht is gedaald. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Het verzuimpercentage van docenten in het VO schommelt al 6 jaar rond 5%, terwijl dat van het ondersteunend personeel in dezelfde periode steeds licht daalt: van 6% in 2006 naar 5,3% in 2012.
Ook dit jaar verzamelde DUO de verzuimgegevens en berekende zij de verzuimcijfers. Voor de verzameling van de verzuimgegevens gebruikte DUO de gegevens die de salarisverwerkers (Raet, Raet ECS en AFAS) in opdracht van de schoolbesturen aanleveren. Samen hebben de salarisverwerkers een dekkingspercentage van 81,4% van alle brinnummers in het VO.

Verzuimcijfers

Het verzuimpercentage van het onderwijzend personeel is van 5,2% in 2011 gedaald naar 5% in 2012. Voor het onderwijsondersteunend personeel daalt het verzuimpercentage van 5,5% in 2011 naar 5,3% in 2012. De aard van het verzuim blijkt in die periode stabiel.

De verzuimgegevens worden gekenmerkt door een relatief lage meldingsfrequentie en een korte duur. De meldingsfrequentie is in 2012 1,6 voor het onderwijzend personeel en 1,3 voor het ondersteunend personeel. Deze cijfers zijn stabiel met de voorgaande jaren. De gemiddelde verzuimduur nam in 2012 met ongeveer 1,5 dag toe tot gemiddeld 12 dagen verzuim voor het onderwijzend personeel en 16 dagen voor het onderwijsondersteunend personeel.

Uitsplitsing naar kenmerken

Binnenkort volgt een nadere analyse van de verzuimcijfers uitgesplitst naar de kenmerken: leeftijdscategorie, geslacht, functie, aanstellingsomvang, schoolgrootte, denominatie, verstedelijkingsgraad, regio en percentage achterstandsleerlingen.

Verzuimbenchmark-VO

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de verzuimcijfers bekijken in de onlangs vernieuwde Verzuimbenchmark-VO van Voion. Hierin zijn de verzuimgegevens van de meeste scholen opgenomen. In dit online instrument worden de verzuimgegevens in een duidelijke grafiek vergeleken met het gemiddelde en het 25e percentiel van soortgelijke VO-scholen. Op basis daarvan geeft de verzuimbenchmark een uitgebreide analyse en wordt een aantal suggesties gedaan voor maatregelen om het verzuim op uw school te (blijven) beheersen.

Bron: VO-raad

Meer informatie over verzuimmanagement van Arbomanager