Eigen regie in verzuimmanagement

Links

Kader, bureau voor kwaliteitszorg

Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. is een belangrijke partner van Arbomanager. Kader verzorgt advies en opleidingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid & arbo (zoals RI&E opstellen) en milieu.

Het Arboportaal

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het portaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

De Arbeidsinspectie / De Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit met een gerichte aanpak op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. Bij werkgevers en werknemers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie SZW alleen op als daar concrete signalen voor zijn.