Eigen regie in verzuimmanagement

Nieuws

Eén op de drie ziektegevallen door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp […]

Nieuwe website Arbomanager

Met gepaste trots introduceren wij onze nieuwe website arbomanager.com. Deze website biedt een inhoudelijke optimalisatie van ons aanbod van diensten op het gebied van verzuimmanagement.

Lichte daling verzuim Voortgezet Onderwijs

De voorlopige verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs zijn bekend. Hieruit blijkt dat het verzuim in 2012 licht is gedaald. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Toename werkdruk, afname arbomaatregelen

Werkgevers signaleren een stijging van werkdrukrisico’s voor werknemers. Bedrijven nemen minder maatregelen op arbo- en verzuimbeleid. Ook neemt de innovatie af. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid, WEA 2012, een onderzoek onder ruim 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen.

Arbomanager voldoet aan privacywetgeving

Met de ondersteuning van Arbomanager kunt u rekenen op een optimale borging en beveiliging van privacy gegevens.

Beveiliging privacyrichtlijnen onder de loep

De laatste tijd is er veel te doen over privacyrichtlijnen bij ziekte. Eerder raakten een aantal arbodiensten in opspraak omdat zij medische gegevens aan werkgevers gegeven zouden hebben. Ook werd geconstateerd dat verzuimverzekeraars de fout in zouden gaan.