Eigen regie in verzuimbeleid

Praktijkvoorbeelden

Laag verzuimpercentage onderwijsorganisatie

Een onderwijsorganisatie met bijna 700 medewerkers in het primair onderwijs heeft met de inzet van Arbomanager al meer dan 5 jaar een laag verzuim.

Verlaging verzuim met 2 procent

Een accountantsbureau met circa 160 medewerkers heeft tijdens onrustige tijden door fusies het verzuim van ruim 6 procent teruggebracht naar 4 procent.