Eigen regie over verzuimbegeleiding conform maatwerkregeling

Verzuimbegeleiding

Arbomanager ondersteunt in verzuimbegeleiding en helpt u de procedures rond de aanpak ziekteverzuim volgens de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter te regelen. Doel hiervan is verzuim zoveel mogelijk voorkomen, de periode van ziekteverzuim beperken en langdurig verzuim voorkomen.

Met de inzet van Arbomanager kunt u rekenen op een lange en duurzame relatie met onze bedrijfsarts, een verzuimregistratiesysteem dat voldoet aan de Wet Poortwachter en aanvullende diensten en deskundigheden op het gebied van verzuimbegeleiding. Wij ondersteunen en zorgen dat u aan de Arbowet en de Wet Poortwachter voldoet, u voert de regie over de verzuimbegeleiding binnen uw organisatie. Bij vele klanten hebben wij aantoonbare resultaten geboekt bij het terugdringen van ziekteverzuim!

De ondersteuning van tenminste één bedrijfsarts is samen met deskundige ondersteuning van een arbodeskundige verplicht vanuit de zogenaamde maatwerkregeling om verzuimbegeleiding zonder tussenkomst van een arbodienst te regelen. Met de verzuimbegeleiding van Arbomanager voldoet u aan beide verplichtingen en kunt u uw verzuimmanagement zelf regelen.