lange en duurzame relatie met bedrijfsarts

Vaste onafhankelijke bedrijfsarts

Bij onze ondersteuning in verzuimbegeleiding bieden wij zoveel mogelijk dezelfde bedrijfsarts. De onafhankelijke bedrijfsarts is een belangrijke sleutelfiguur en is bovendien verplicht vanuit de zogenaamde maatwerkregeling om verzuimbegeleiding zonder tussenkomst van een arbodienst te regelen. De bedrijfsarts komt bij u op locatie en ondersteunt u bij de verzuimbegeleiding.

Wij hechten wij veel waarde aan een lange en duurzame relatie met onze bedrijfsarts. Een bedrijfsarts die past bij de organisatie. Deze bedrijfsarts komt bij u op locatie en is pas in staat actief mee te denken en een meerwaarde te bieden als deze een goede kennis heeft van de organisatie, de mensen, de plaats van mensen in de organisatie en de gang van zaken. Alleen dan is de kans op een succesvolle verzuimbegeleiding aanwezig.

Volgens de verplichtingen van de maatwerkregeling voert deze bedrijfsarts tevens de aanstellingskeuringen uit en indien nodig het  arbeidsgezondheidskundigonderzoek (PAGO).