Efficiënte en effectieve verzuimbegeleiding door jaarlijkse evaluatie

Jaarlijkse evaluatie

Arbomanager evalueert ieder jaar de inzet van verzuimbegeleiding en het effect daarvan op het verzuim. Het verzuimpercentage wordt vergeleken met het voorgaande jaar en wordt afgezet tegen inzet van deskundigheid en/of opleiding.

Met deze jaarlijkse evaluatie kan worden beoordeeld of de inzet van verzuimbegeleiding het beoogde effect heeft gehad. Knelpunten komen aan de orde en daar waar nodig kan worden bijgestuurd. Doel is een efficiënte en effectieve verzuimbegeleiding.