Arbo adviseur voor advies en deskundige begeleiding

Vaste arbo adviseur

Arbomanager levert bij de ondersteuning in verzuimbegeleiding een vaste arbo adviseur als aanspreekpunt. U kunt deze arbo adviseur altijd rechtstreeks benaderen voor arbo advies en/of arbo-gerelateerde vragen. U voert de regie, onze arbo adviseur geeft deskundig advies en brengt u zo nodig in contact met gecertificeerde kerndeskundigen of één van onze partners voor deskundige ondersteuning op het gebied van arbo en veiligheid.

Arbomanager heeft een uitgebreid netwerk van gecertificeerde kerndeskundigen die u kunnen ondersteunen bij uw verzuimbegeleiding. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een arbeids- en organisatiekundige voor loopbaanbegeleiding, outplacement of begeleiding bij (arbeids)conflicten of verstoorde werkverhoudingen. Een arbeidshygiënist voor het opsporen, evalueren en beheersen van belastende factoren in werk en werkomgeving. Of een veiligheidskundige voor het bevorderen van de veiligheid in het werk en de werkomgeving.