Centrale en eenvoudige aanpak ziekteverzuim volgens Wet Poortwachter

Verzuimregistratiesysteem

Arbomanager biedt een handig en betrouwbaar online verzuimregistratiesysteem waarmee u de aanpak ziekteverzuim en verzuimbegeleiding centraal, snel en eenvoudig regelt volgens de Wet Poortwachter. U voert de regie, het online verzuimregistratiesysteem attendeert u op de verplichtingen uit de Wet Poortwachter en zorgt dat uw organisatie aan de minimaal verplichte wettelijke eisen voldoet. Uiteraard zijn privacy gegevens beveiligd en geborgd.

Conform Wet Poortwachter

Alle ziek- en herstelmeldingen plus alle tussenliggende stappen conform de Wet Poortwachter verlopen via gestructureerde procedures. Complexe regels die voortdurend moeten worden toegepast op verschillende situaties en de vele mutaties worden zeer eenvoudig met het verzuimregistratiesysteem verwerkt.

Centraal en toegankelijk

Met het verzuimregistratiesysteem is communicatie tussen alle interne en externe betrokken partijen rondom ziekteverzuim mogelijk. Zo zijn dossiers, verplichte documenten, protocollen centraal en enkelvoudig opgeslagen en toegankelijk voor geautoriseerde partijen zoals een arbo arts, casemanager verzuim, arbeidsdeskundige en het UWV.

Het verzuimregistratiesysteem is interessant voor elk type organisatie, in iedere branche, van iedere willekeurige omvang.

Functionaliteiten

 • Signalering en bewaking van door de Wet Poortwachter vereiste activiteiten en zelf bepaalde acties
 • Digitale en centrale vastlegging van alle verplichte verslagen
 • Automatische verzending berichten aan betrokken partijen
 • Flexibel: vrijwel onbegrensde aanpassingen van de workflow en berichten
 • Verzuimdashboard: overzicht van het ziekteverzuim op afdelingsniveau, overzicht van arbeidsongeschikten met bijbehorende  periode, verzuimfrequentie etc.
 • Managementinformatie: heldere rapportage en grafische overzichten van individueel verzuimgedrag tot bedrijfsbrede statistische verzuimgegevens
 • Re-integratiedossier, mogelijkheid voor vastlegging volledig re-integratieverslag

 

Systeemkenmerken

 • Optimale borging privacy gegevens (systeembeveiliging via ISO 27001)
 • Beveiligde verbinding door gebruik beveiligingscertificaat (https-verbinding)
 • Toegankelijk via alle browsers, besturingssystemen, desktops, tablets, smartphones
 • Koppeling en synchronisatie met ieder HR systeem
 • Universeel, software is niet gebonden aan partijen zoals verzekeringsmaatschappijen of  UWV