Eigen regie werkt!

Verzuimmanagement

Arbomanager ondersteunt bij verzuimmanagement en geeft daarbij invulling aan de verzuimpreventie en verzuimbegeleiding binnen uw organisatie. U kunt rekenen op een persoonlijke, eenvoudige en flexibele aanpak, waarbij uw wensen als klant altijd centraal staan. U voert zelf de regie bij het voorkomen en terugdringen van verzuim, terwijl u gebruik maakt van de kennis, expertise en tools van Arbomanager en haar netwerk. Met onze unieke aanpak onderscheiden wij ons van traditionele arbodiensten en hebben wij bewezen succes behaald in het reduceren van de kosten en het terugdringen van verzuim!

Verzuimmanagement

Verzuimbegeleiding

Met de ondersteuning van Arbomanager voldoet u heel eenvoudig aan de verplichte eisen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).  Doel hiervan is verzuim zoveel mogelijk voorkomen, de periode van ziekteverzuim beperken en langdurig verzuim voorkomen.  Bij onze ondersteuning in verzuimbegeleiding kunt u rekenen op een lange en duurzame relatie met onze bedrijfsarts, een verzuimregistratiesysteem dat voldoet aan de Wet Poortwachter en aanvullende diensten en deskundigheden op het gebied van verzuimbegeleiding. Hiermee voldoet u tevens aan de verplichtingen van de Arbowet rond de maatwerkregeling.
lees verder over verzuimbegeleiding

Verzuimpreventie

Arbomanager biedt deskundige ondersteuning en opleidingen om zelf de regie te voeren over uw verzuimpreventie. Bij Arbomanager kunt u rekenen op ondersteuning in verzuimpreventie die verder gaat dan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Vaak heeft verzuim een niet-medische oorzaak.  Arbomanager houdt bij verzuimpreventie juist ook rekening met niet-medische factoren die aanleiding kunnen zijn voor verzuim. Denk  hierbij bijvoorbeeld aan werkdruk of onvrede over werk of werkgever. Met het vroegtijdig signaleren én oplossen van zowel medische als niet-medische factoren kunt u samen met Arbomanager het verzuim verminderen en/of voorkomen.
lees verder over verzuimpreventie