Balans in veilig en gezond werken.

Preventief Medisch Onderzoek

Arbomanager kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren waarmee het risico op financiële gevolgen door ziekte verminderd c.q. voorkomen wordt. Wij verzorgen een gedegen gezondheidscheck die zich richt op zowel de werkomgeving als de leefstijl van medewerkers. Op basis van het PMO kan vervolgens een traject van gezondheidsbevordering worden geformuleerd in het belang van werknemer en werkgever.

Meerdere organisaties hebben geconstateerd dat met het PMO potentiële medische aandoeningen vroegtijdig kunnen worden onderkend en dat PMO leidt tot zinvolle adviezen en aanpassing van het gedrag van medewerkers. Werkgever en werknemer zijn tenslotte  samen verantwoordelijk voor het terugdringen van het verzuim. PMO is daarbij een belangrijk instrument.

Voordelen PMO werkgever

  • een gezonde en vitale organisatie
  • bijdrage aan de beheersing van kort en langdurig verzuim
  • minder kans op hoge kosten door langdurige verzuimoverbrugging naar WIA
  • minder kans op claims door aansprakelijkheid

 

Voordelen PMO medewerker

  • een gezonde werkomgeving en leefstijl
  • ziekte kan worden voorkomen voordat deze zich manifesteert
  • minder kans op langdurige verzuimoverbrugging naar WIA
  • minder kans op ingrijpende financiële en sociale gevolgen van WIA