Balans in veilig en gezond werken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Arbomanager ondersteunt uw organisatie bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hiermee voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbowet, u haalt ook maximaal het praktische nut uit dit instrument. Laat Arbomanager de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak voor u verzorgen en u heeft goed inzicht in de risico’s binnen uw bedrijfsvoering. Het kan onder andere een waardevolle bijdrage leveren aan de preventie van (langdurig)ziekteverzuim.

Interesse in de RI&E inclusief plan van aanpak en/of toetsing? Vraag nu onze brochure aan of laat Arbomanager contact met u opnemen.