Balans in veilig en gezond werken.

Verlaging verzuim met 2 procent

Een accountantsbureau met circa 160 medewerkers heeft tijdens onrustige tijden door fusies het verzuim van ruim 6 procent teruggebracht naar 4 procent.

Als eigen risicodrager betekent de inzet van Arbomanager een verbetering met 2 procent op de totale loonsom. Dit is een winst van circa € 150.000,- per jaar. Ook in een dynamische omgeving bewijst de inzet van Arbomanager zijn toegevoegde waarde.